All Categories

Dammenberg

Sidebar
Moomin sea salt- caramel milk chocolate bar 70g – Dammenberg

Dammenberg and the popular Tove Jansson Moomin characters have been on an adventure around the world for 75 years. Unique Moomin adventure chocolates are now available in lovely collectible boxes

1,127,000
Đặt hàng tối thiểu :
Sugar-free Dark chocolate buttons 90g Dammenberg

Chocolate Factory Dammenberg is family owned company, since 1994. factory located near of the lakes and middle of forest city of Tampere, Finland.

1,811,480
Đặt hàng tối thiểu :
Moomin Orange Dark chocolate bar 70g – Dammenberg

Dammenberg và các nhân vật nổi tiếng Tove Jansson Moomin đã tham gia một cuộc phiêu lưu trên khắp thế giới trong 75 năm. Sôcôla phiêu lưu Moomin độc đáo hiện có sẵn trong các hộp sưu tập đáng yêu.

1,127,000
Đặt hàng tối thiểu :
Chocolate đen – Dammenberg 70gr Blackberry dark 79%

Chocolate factory Dammenberg is family owned company, since 1994. Factory located middle of lakes and nature forest T ampee, Finland.

1,529,500
Đặt hàng tối thiểu :
Chocolate đen – Dammenberg 70g Moomin Organic 79 %

Dammenberg and the popular Tove Jansson Moomin characters have been on an adventure around the world for 75 years. Unique Moomin adventure chocolates are now available in lovely collectible boxes.

1,485,800
Đặt hàng tối thiểu :
Sugar-free milk chocolate buttons 90g – Dammenberg

Dammenberg và các nhân vật nổi tiếng Tove Jansson Moomin đã tham gia một cuộc phiêu lưu trên khắp thế giới trong 75 năm. Sôcôla phiêu lưu Moomin độc đáo hiện có sẵn trong các hộp sưu tập đáng yêu.  

1,811,480
Đặt hàng tối thiểu :
Chocolate sữa buttons Dammenberg 90g

Chocolate factory Dammenberg is family owned company, since 1994. Factory located between lakes and middle pure nature Tampere, Finland.

1,811,480
Đặt hàng tối thiểu :
Chocolate Đen 56 % Worry free Organic 10 x 90g – Dammenberg

Dammenberg chocolate factory is family owned company since 1994. Located at near Tampere Finland.

Đặt hàng tối thiểu : 10
Chocolate bar 70g (2,47oz.) – Dammenberg 46% raspberry

Chocolate factory Dammenberg is family owned company, since 1994.  Factory located middle of lakes and nature forest Tampere, Finland.

1,485,800
Đặt hàng tối thiểu :
Chocolate Sữa Cam buttons 90g Dammenberg

Chocolate factory Dammenberg is family owned company, since 1994. Factory located middle of lakes and near of nature forest Tampere, Finland.

1,811,480
Đặt hàng tối thiểu :
Chocolate Organic Creamy 46%, 70g – Dammenberg

Chocolate factory Dammenberg is family owned company, since 1994.  Organic, fair trade Cacao beans came from Peru.

2,228,700
Đặt hàng tối thiểu :
Chocolate Organic 56% Đen 70g – Dammenberg

Chocolate factory Dammenberg is family owned chocolate factory, since 1994. We are special Artisan chocolate manufacturer. Located T ampere, Finland, on middle of oven 100 000 lake and nature forest.

2,228,700
Đặt hàng tối thiểu :

Danh mục

Thương hiệu nổi bật