All Categories

Elovena

Sidebar
Bánh Quy 100% Yến Mạch Vị Việt Quất-Socola Trắng 10x30g – Elovena

Bánh Quy 100% Yến Mạch của Elovena được làm từ yến mạch nguyên hạt và không chứa lúa mì. Yến mạch cùng với dầu hạt cải tạo ra kết cấu giòn ngon trong khi vẫn giữ mức chất béo bão hòa ở mức tối thiểu. Yến mạch nguyên hạt chứa đầy...

Đặt hàng tối thiểu : 648
Bánh Quy 100% Yến Mạch Vị Socola Đen – Elovena

Bánh Quy 100% Yến Mạch của Elovena được làm từ yến mạch nguyên hạt và không chứa lúa mì. Yến mạch cùng với dầu hạt cải tạo ra kết cấu giòn ngon trong khi vẫn giữ mức chất béo bão hòa ở mức tối thiểu. Yến mạch nguyên hạt chứa đầy...

Đặt hàng tối thiểu : 648
Elovena 10x25g 100% Oat Biscuit Cheese – Elovena

Elovena 100% oat biscuits are made from wholegrain oats and are free from wheat. Oats together with rapeseed oil creates a deliciously crispy texture while keeping the level of saturated fats to a minimum. Wholegrain oats are full of fibre to keep the hunger at bay. Sugar levels have been...

Đặt hàng tối thiểu : 648
Bánh Quy 100% Yến Mạch Hạt-Muối Biển – Elovena

Bánh Quy 100% Yến Mạch của Elovena được làm từ yến mạch nguyên hạt và không chứa lúa mì. Yến mạch cùng với dầu hạt cải tạo ra kết cấu giòn ngon trong khi vẫn giữ mức chất béo bão hòa ở mức tối thiểu. Yến mạch nguyên hạt chứa đầy...

Đặt hàng tối thiểu : 648
Bánh Quy 100% Yến Mạch Vị Táo Nướng-Caramel – Elovena

Bánh Quy 100% Yến Mạch của Elovena được làm từ yến mạch nguyên hạt và không chứa lúa mì. Yến mạch cùng với dầu hạt cải tạo ra kết cấu giòn ngon trong khi vẫn giữ mức chất béo bão hòa ở mức tối thiểu. Yến mạch nguyên hạt chứa đầy...

Đặt hàng tối thiểu : 648
Bánh Quy 100% Yến Mạch Vị Cam-Socola Đen 10x30g – Elovena

Bánh Quy 100% Yến Mạch của Elovena được làm từ yến mạch nguyên hạt và không chứa lúa mì. Yến mạch cùng với dầu hạt cải tạo ra kết cấu giòn ngon trong khi vẫn giữ mức chất béo bão hòa ở mức tối thiểu. Yến mạch nguyên hạt chứa đầy...

Đặt hàng tối thiểu : 648
Bánh Quy 100% Yến Mạch Vị Dâu 10x30g – Elovena

Bánh Quy 100% Yến Mạch của Elovena được làm từ yến mạch nguyên hạt và không chứa lúa mì. Yến mạch cùng với dầu hạt cải tạo ra kết cấu giòn ngon trong khi vẫn giữ mức chất béo bão hòa ở mức tối thiểu. Yến mạch nguyên hạt chứa đầy...

Đặt hàng tối thiểu : 648
Bánh Quy 100% Yến Mạch Vị Lingonberry – Elovena

Bánh Quy 100% Yến Mạch của Elovena được làm từ yến mạch nguyên hạt và không chứa lúa mì. Yến mạch cùng với dầu hạt cải tạo ra kết cấu giòn ngon trong khi vẫn giữ mức chất béo bão hòa ở mức tối thiểu. Yến mạch nguyên hạt chứa đầy...

Đặt hàng tối thiểu : 648
Bánh Quy 100% Yến Mạch Vị Nam Việt Quất-Caramel 10x30g – Elovena

Bánh Quy 100% Yến Mạch của Elovena được làm từ yến mạch nguyên hạt và không chứa lúa mì. Yến mạch cùng với dầu hạt cải tạo ra kết cấu giòn ngon trong khi vẫn giữ mức chất béo bão hòa ở mức tối thiểu. Yến mạch nguyên hạt chứa đầy...

Đặt hàng tối thiểu : 648

Danh mục

Thương hiệu nổi bật