All Categories

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Tác giả: joeythyNgày đăng: 15 April 2022

Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, Buy2sell khuyến khích giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên để đạt được sự đồng thuận về phương án giải quyết. Nếu hai bên không thể thương lượng với nhau và yêu cầu Buy2sell đứng ra giải quyết vụ việc. Quyết định của Buy2sell là quyết định cuối cùng. Tranh chấp hoặc khiếu nại sẽ được Buy2sell xử lý theo trình tự sau:

  • Bước 1: Để tạo khiếu nại yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền tới Buy2sell, người mua cần bấm khiếu nại ngay trên trang web Buy2sell, mục “Lịch sử đơn hàng”, chọn “Hoàn trả hàng”. Hệ thống sẽ ghi nhận khiếu nại này của Người Mua. Việc tạo khiếu nại Trả hàng/Hoàn tiền là để Buy2sell tạm giữ khoản tiền hàng cần thanh toán cho Người Bán lại cho đến khi giải quyết xong. Các tranh chấp không phải là khiếu nại Trả hàng/Hoàn tiền có thể được gửi đến cho Buy2sell qua email: [email protected]
  • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Buy2sell sẽ tiếp nhận các yêu cầu của người khiếu nại/các bên tranh chấp. Buy2sell sẽ có biện pháp cụ thể hỗ trợ người khiếu nại/các bên tranh chấp để giải quyết tùy theo tính chất và mức độ của vụ việc.
  • Bước 3: Khiếu nại Trả hàng/Hoàn tiền được xử lý theo Chính Sách Trả Hàng Và Hoàn Tiền của Buy2sell. Đối với các tranh chấp không phải là khiếu nại Trả hàng/Hoàn tiền, Buy2sell yêu cầu các bên tranh chấp cung cấp đầy đủ thông tin/tài liệu liên quan đến vụ việc, và đưa ra hướng giải quyết dựa trên các thông tin/tài liệu thu thập được trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các thông tin/tài liệu có liên quan đến vụ việc.
  • Bước 4: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của www.buy2sell.vn thì Ban quản trị sẽ yêu cầu người dùng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật. Buy2sell tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người dùng (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin giới thiệu sản phẩm trên buy2sell.vn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật. Các bên bao gồm đơn vị kinh doanh, người dùng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với đơn vị kinh doanh cần có trách nhiệm cung cấp văn bản, giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với Buy2sell sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến người dùng và đơn vị kinh doanh nếu được người dùng hoặc đơn vị kinh doanh (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu. Sau khi các bên đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quản trị www.buy2sell.vn. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về đơn vị kinh doanh: www.buy2sell.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Buy2sell sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm của đơn vị kinh doanh đó trên www.buy2sell.vn đồng thời yêu cầu đơn vị kinh doanh bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.

Category

Danh mục

Thương hiệu nổi bật