All Categories

Phụ Kiện Rượu

Sidebar
Nhãn Nhận Dạng Rượu CLIPOGOULO GRIS – SCANWINE

1. Tên Sản Phẩm: Nhãn Nhận Dạng Rượu CLIPOGOULO GRIS – SCANWINE 2. Xuất xứ: Pháp 3. Mô Tả : Nhãn CLIPOGOULO® dùng để xác định các chai được bảo quản theo chiều ngang trong tủ hoặc hầm rượu truyền thống. Nhãn có thể tái sử dụng vô tận 8...

Nhãn Nhận Dạng Rượu CLIPOGOULO BLANC- SCANWINE

1. Tên Sản Phẩm: Nhãn Nhận Dạng Rượu CLIPOGOULO BLANC- SCANWINE 2. Xuất xứ: Pháp 3. Mô Tả : Nhãn CLIPOGOULO® dùng để xác định các chai được bảo quản theo chiều ngang trong tủ hoặc hầm rượu truyền thống. Nhãn có thể tái sử dụng vô tận 8 tab...

Nhãn Nhận Dạng Rượu CLIPOGOULO BORDEAUX- SCANWINE

1. Tên Sản Phẩm: Nhãn Nhận Dạng Rượu CLIPOGOULO BORDEAUX- SCANWINE 2. Xuất xứ: Pháp 3. Mô Tả : Nhãn CLIPOGOULO® dùng để xác định các chai được bảo quản theo chiều ngang trong tủ hoặc hầm rượu truyền thống. Nhãn có thể tái sử dụng vô tận 8 tab...

Phụ Kiện Hiển Thị Thông Tin Rượu CLIPOCOL NOIR- SCANWINE

1. Tên Sản Phẩm: Phụ Kiện Hiển Thị Thông Tin Rượu CLIPOCOL NOIR- SCANWINE 2. Xuất xứ: Pháp 3. Mô Tả : CLIPOCOL® là phụ kiện rượu sáng tạo giúp hiển thị rõ ràng và hiệu quả giá trên chai, cho dù được trình bày theo chiều dọc hay ở...

Phụ Kiện Hiển Thị Thông Tin Rượu CLIPOCOL BLANC- SCANWINE

1. Tên Sản Phẩm: Phụ Kiện Hiển Thị Thông Tin Rượu CLIPOCOL BLANC- SCANWINE 2. Xuất xứ: Pháp 3. Mô Tả : CLIPOCOL® là phụ kiện rượu sáng tạo giúp hiển thị rõ ràng và hiệu quả giá trên chai, cho dù được trình bày theo chiều dọc hay ở...

Nhãn Nhận Dạng Rượu CLIPOBACK GRIS- SCANWINE

1. Tên Sản Phẩm: Nhãn Nhận Dạng Rượu CLIPOBACK GRIS- SCANWINE 2. Xuất xứ: Pháp 3. Mô Tả : CLIPOBACK® xác định phần đáy của những chai rượu được cất giữ trong một tủ hoặc hầm rượu truyền thống. Có thể tái sử dụng vô tận, nó đi kèm với...

Nhãn Nhận Dạng Rượu CLIPOBACK BLANC- SCANWINE

1. Tên Sản Phẩm: Nhãn Nhận Dạng Rượu CLIPOBACK BLANC- SCANWINE 2. Xuất xứ: Pháp 3. Mô Tả : CLIPOBACK® xác định phần đáy của những chai rượu được cất giữ trong một tủ hoặc hầm rượu truyền thống. Có thể tái sử dụng vô tận, nó đi kèm với...

Nhãn Nhận Dạng Rượu CLIPOBACK BORDEAUX- SCANWINE

1. Tên Sản Phẩm: Nhãn Nhận Dạng Rượu CLIPOBACK BORDEAUX- SCANWINE 2. Xuất xứ: Pháp 3. Mô Tả : CLIPOBACK® xác định phần đáy của những chai rượu được cất giữ trong một tủ hoặc hầm rượu truyền thống. Có thể tái sử dụng vô tận, nó đi kèm với...

Giá Treo Ly Rượu Vang WINE DROP “WHITE WINE”- SCANWINE

1. Tên Sản Phẩm: Giá Treo Ly Rượu Vang WINE DROP “WHITE WINE”- SCANWINE 2. Xuất xứ: Pháp 3. Mô Tả : Dùng để làm ráo nước và bảo vệ những chiếc ly không bị vỡ hoặc nứt khi đặt chúng xuống sau khi rửa sạch. Giá treo Ly RƯỢU...

Giá Treo Ly Rượu Vang WINE DROP “NATURE”- SCANWINE

1. Tên Sản Phẩm: Giá Treo Ly Rượu Vang WINE DROP “NATURE”- SCANWINE 2. Xuất xứ: Pháp 3. Mô Tả : Dùng để làm ráo nước và bảo vệ những chiếc ly không bị vỡ hoặc nứt khi đặt chúng xuống sau khi rửa sạch. Giá treo Ly RƯỢU VANG...

Danh mục

Thương hiệu nổi bật