All Categories

Phân bón

Sidebar
Phân Bón Cung Cấp Dinh Dưỡng Cho Đất Nutrilife 20L – Bioenergy LT

1. Tên Sản Phẩm: Phân Bón Cung Cấp Dinh Dưỡng Cho Đất Nutrilife 20L – Bioenergy LT 2. Xuất xứ:  Lithuania 3. Mô Tả : NUTRILIFE cung cấp dinh dưỡng cho thực vật và vi sinh vật và làm giàu đất. Thúc đẩy sự phát triển của vi sinh vật (làm tăng...

Phân Khoáng Hữu Cơ Ruinex 5 L – Bioenergy LT

1. Tên Sản Phẩm: Phân Khoáng Hữu Cơ Ruinex 5 L – Bioenergy LT 2. Xuất xứ:  Lithuania 3. Mô Tả : Ruinex để khoáng hóa và mùn bã thực vật, để duy trì sự cân bằng tự nhiên giữa vi khuẩn và nấm. Thúc đẩy quá trình khoáng hóa các tàn...

Phân Lân Fosfix Plus 20 L – Bioenergy LT

1. Tên Sản Phẩm: Phân Lân Fosfix Plus 20 L – Bioenergy LT 2. Xuất xứ:  Lithuania 3. Mô Tả : Fosfix Plus giúp hình thành rễ mạnh, đồng hóa phốt pho và tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng. Thúc đẩy sự sẵn có của phốt pho ở dạng cây...

Phân Bón Bactoforce 20 L – Bioenergy LT

1. Tên Sản Phẩm: Phân Bón Bactoforce 20 L – Bioenergy LT 2. Xuất xứ:  Lithuania 3. Mô Tả : Bactoforce để cân bằng vi sinh vật và đảm bảo sự đồng hóa các chất dinh dưỡng Đảm bảo tác dụng kháng sinh bởi các vật liệu cấu thành Tăng cường sức...

Phân Lân Fosfix Plus 10 L – Bioenergy LT

1. Tên Sản Phẩm: Phân Lân Fosfix Plus 10 L – Bioenergy LT 2. Xuất xứ:  Lithuania 3. Mô Tả : Fosfix Plus giúp hình thành rễ mạnh, đồng hóa phốt pho và tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng. Thúc đẩy sự sẵn có của phốt pho ở dạng cây...

Phân Bón Tăng Cường Carbon Cho Đất Bacto-C 20 L – Bioenergy LT

1. Tên Sản Phẩm: Phân Bón Tăng Cường Carbon Cho Đất Bacto-C 20 L – Bioenergy LT 2. Xuất xứ:  Lithuania 3. Mô Tả : Bacto-C cho sự cân bằng của đất và sự giàu carbon tự nhiên của nó để khôi phục sự cân bằng tự nhiên và đảm bảo duy...

Phân Bón Bactoforce 10 L – Bioenergy LT

1. Tên Sản Phẩm: Phân Bón Bactoforce 10 L – Bioenergy LT 2. Xuất xứ:  Lithuania 3. Mô Tả : Bactoforce để cân bằng vi sinh vật và đảm bảo sự đồng hóa các chất dinh dưỡng Đảm bảo tác dụng kháng sinh bởi các vật liệu cấu thành Tăng cường sức...

Phân Khoáng Hữu Cơ Ruinex 10 L – Bioenergy LT

1. Tên Sản Phẩm: Phân Khoáng Hữu Cơ Ruinex 10 L – Bioenergy LT 2. Xuất xứ:  Lithuania 3. Mô Tả : Ruinex để khoáng hóa và mùn bã thực vật, để duy trì sự cân bằng tự nhiên giữa vi khuẩn và nấm. Thúc đẩy quá trình khoáng hóa các tàn...

Phân Bón Cung Cấp Dinh Dưỡng Cho Đất Nutrilife 10L – Bioenergy LT

1. Tên Sản Phẩm: Phân Bón Cung Cấp Dinh Dưỡng Cho Đất Nutrilife 10L – Bioenergy LT 2. Xuất xứ:  Lithuania 3. Mô Tả : NUTRILIFE cung cấp dinh dưỡng cho thực vật và vi sinh vật và làm giàu đất. Thúc đẩy sự phát triển của vi sinh vật (làm tăng...

Phân Bón Bactoforce 5 L – Bioenergy LT

1. Tên Sản Phẩm: Phân Bón Bactoforce 5 L – Bioenergy LT 2. Xuất xứ:  Lithuania 3. Mô Tả : Bactoforce để cân bằng vi sinh vật và đảm bảo sự đồng hóa các chất dinh dưỡng Đảm bảo tác dụng kháng sinh bởi các vật liệu cấu thành Tăng cường sức...

Phân Bón Fosfix Plus 5 L – Bioenergy LT

1. Tên Sản Phẩm: Phân Lân Fosfix Plus 5 L – Bioenergy LT 2. Xuất xứ:  Lithuania 3. Mô Tả : Fosfix Plus giúp hình thành rễ mạnh, đồng hóa phốt pho và tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng. Thúc đẩy sự sẵn có của phốt pho ở dạng cây...

Phân Khoáng Hữu Cơ Ruinex 20 L – Bioenergy LT

1. Tên Sản Phẩm: Phân Khoáng Hữu Cơ Ruinex 20 L – Bioenergy LT 2. Xuất xứ:  Lithuania 3. Mô Tả : Ruinex để khoáng hóa và mùn bã thực vật, để duy trì sự cân bằng tự nhiên giữa vi khuẩn và nấm. Thúc đẩy quá trình khoáng hóa các tàn...

Phân Bón Cung Cấp Dinh Dưỡng Cho Đất Nutrilife 5L – Bioenergy LT

1. Tên Sản Phẩm: Phân Bón Cung Cấp Dinh Dưỡng Cho Đất Nutrilife 5L – Bioenergy LT 2. Xuất xứ:  Lithuania 3. Mô Tả : NUTRILIFE cung cấp dinh dưỡng cho thực vật và vi sinh vật và làm giàu đất. Thúc đẩy sự phát triển của vi sinh vật (làm tăng...

Phân Bón Cây Trồng MARPHYL Organic Liquid Fertilizer – Indoor & Outdoor House Plant Fertilizer – All-Purpose Nutrient-Rich Plant Food – Soil Enhancer for Garden, Flowers, Vegetables, Succulents, Bamboo, Hydroponics – 2L – MARPHYL

1. Tên Sản Phẩm: Phân Bón Cây Trồng MARPHYL Organic Liquid Fertilizer – Indoor & Outdoor House Plant Fertilizer – All-Purpose Nutrient-Rich Plant Food – Soil Enhancer for Garden, Flowers, Vegetables, Succulents, Bamboo, Hydroponics – 2L – MARPHYL 2. Xuất xứ: Canada 3. Mô Tả : Phytoplankton là lý tưởng...

Đặt hàng tối thiểu : 6
Phân Bón Cây Trồng MARPHYL Organic Liquid Fertilizer – Indoor & Outdoor House Plant Fertilizer – All-Purpose Nutrient-Rich Plant Food – Soil Enhancer for Garden, Flowers, Vegetables, Succulents, Bamboo, Hydroponics – 4L – MARPHYL

1. Tên Sản Phẩm: Phân Bón Cây Trồng MARPHYL Organic Liquid Fertilizer – Indoor & Outdoor House Plant Fertilizer – All-Purpose Nutrient-Rich Plant Food – Soil Enhancer for Garden, Flowers, Vegetables, Succulents, Bamboo, Hydroponics – 4L – MARPHYL 2. Xuất xứ: Canada 3. Mô Tả : Phytoplankton là lý tưởng...

Đặt hàng tối thiểu : 3
Phân Bón Cây Trồng MARPHYL Organic Liquid Fertilizer – Indoor & Outdoor House Plant Fertilizer – All-Purpose Nutrient-Rich Plant Food – Soil Enhancer for Garden, Flowers, Vegetables, Succulents, Bamboo, Hydroponics – 1L – MARPHYL

1. Tên Sản Phẩm: Phân Bón Cây Trồng MARPHYL Organic Liquid Fertilizer – Indoor & Outdoor House Plant Fertilizer – All-Purpose Nutrient-Rich Plant Food – Soil Enhancer for Garden, Flowers, Vegetables, Succulents, Bamboo, Hydroponics – 1L – MARPHYL 2. Xuất xứ: Canada 3. Mô Tả : Phytoplankton là lý tưởng...

Đặt hàng tối thiểu : 9
Phân Bón Cây Trồng MARPHYL Organic Liquid Fertilizer – Indoor & Outdoor House Plant Fertilizer – All-Purpose Nutrient-Rich Plant Food – Soil Enhancer for Garden, Flowers, Vegetables, Succulents, Bamboo, Hydroponics – 500ml – MARPHYL

1. Tên Sản Phẩm: Phân Bón Cây Trồng MARPHYL Organic Liquid Fertilizer – Indoor & Outdoor House Plant Fertilizer – All-Purpose Nutrient-Rich Plant Food – Soil Enhancer for Garden, Flowers, Vegetables, Succulents, Bamboo, Hydroponics – 500ml – MARPHYL 2. Xuất xứ: Canada 3. Mô Tả : Phytoplankton là lý tưởng...

Đặt hàng tối thiểu : 12

Danh mục

Thương hiệu nổi bật