All Categories

Trang trí

Sidebar
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” Leopardus pardalis ” – Luca-S

Colors: 30 Size: 20*29.5 cm (7.9 IN x 11.6 IN) Threads: Luca-S Fabric: Aida (100) 16 ct. "Zweigart" Cross Stitch Kit Luca-S

463,680
Bộ tranh thêu chữ thập ” The Sakura “- Luca-S

Anchor Colors: 32 Size: 18x25.5 cm Zweigart Aida: 16 (100) © Ecaterina Babok Cross Stitch kit Luca-S

476,100
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” The Peonies ” – Luca-S

Colors: 40 Size: 22.5x28.5cm Threads: Anchor Fabric: Belana (100) 20 ct. Cross Stitch kit Luca-S

657,570
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” Outdoor Veranda ” – Luca-S

Colors: 48 Size: 36.5*26 cm (14.3 IN x 10.2 IN) Threads: Luca-S 100% Cotton Fabric: Aida (100) 16 ct. "Zweigart" Cross Stitch Kit Luca-S

609,270
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” Needlework Fairy “- Luca-S

Anchor Col.: 38 Size: 29x19.5 cm Zweigart Aida: 16 (54) © Ecaterina Babok Cross Stitch kit Luca-S

540,960
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập Spices and Herbs – Luca-S

Colors: 19 Size: 21.5x30.5 cm Threads: Anchor Fabric: Zweigart Aida 16ct. (53) Cross Stitch kit Luca-S

403,650
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” Tulips ” – Luca-S

Size: 33,5x26 cm Colors: 40 Threads: Anchor Fabric: Zweigart 18ct. AIDA © Elena Bazanova Cross Stitch kit Luca-S

661,020
Bộ Dụng Cụ Tranh Thêu Chữ Thập Cỡ Lớn “Victorian Quay” B-30 – Andriana

Bộ thêu thêu chữ thập đầy đủ của nhà sản xuất Sdelay Svoimy Rukamy “Victoria Quay” của Nga. Bộ này chưa mở và niêm phong. Kích thước: 78х28 cm (30,7 “x 11”) Bộ này bao gồm: – Vải cotton trắng Aida 16 ct – Chỉ khâu – 51 màu –...

2,576,000
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” Meadow with poppies “- Luca-S

Colors: 48 Size: 38.5*32 cm (15.19 x 12.50 IN) Threads: Luca-S 100% Cotton Fabric: Aida (100) 16 ct. "Zweigart" Cross Stitch Kit Luca-S

826,620
Bộ Dụng Cụ Tranh Thêu Chữ Thập Bó Hoa Cẩm Tú Cầu B-16 – Andriana

Bộ tranh thêu chữ thập đầy đủ của nhà sản xuất Sdelay Svoimy Rukamy “Bó hoa với hoa cẩm tú cầu” của Nga. Bộ này chưa mở và niêm phong. Kích thước: 27,5in * 19,6in Bộ này bao gồm: – Vải cotton trắng Aida 16 ct – Chỉ khâu –...

1,794,000
Bộ Dụng Cụ Tranh Thêu Chữ Thập Đèn Đêm Sáng L-14 – Andriana

Bộ thêu chữ thập mới được niêm phong “Đèn Đêm” của Nhà sản xuất Sdelai Svoimi Rukami của Nga. Kích thước: 15,94in * 8,27in (40,5 * 21cm) Bộ này bao gồm: – Vải cotton 14ct – Chỉ khâu 28 màu – Cây kim – Mẫu – Hướng dẫn khâu Sản...

1,357,000
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” Spring Flowers ” – Luca-S

Colors: 46 Size: 33x20 cm Threads: Anchor Fabric: Belana (100) 20 ct. Cross Stitch kit Luca-S

587,190
Bộ Dụng Cụ Thêu Chữ Thập “Hoa Mẫu Đơn” C-54 – Andriana

Bộ thêu thêu chữ thập đầy đủ của nhà sản xuất Nga Sdelay Svoimy Rukamy (Andriana) “Peony Country”. Bộ này chưa mở và niêm phong. Kích thước: 29х13 cm (11,4 “x 5,11”) Bộ này bao gồm: – Vải cotton trắng Aida 16 ct – Chỉ khâu – 29 màu –...

579,600
Bộ Dụng Cụ Thêu Tay Tuần Lộc Có Sừng D-21 – Andriana

Bộ thêu thêu chữ thập đầy đủ của nhà sản xuất Nga Sdelay Svoimy Rukamy (Andriana) “Con tuần lộc” Kích thước: 74х30 cm (29,13 “x 11,8”) Bộ này gồm: – Vải cotton đen Aida Zweigart 16 ct – Chỉ khâu – 32 màu – Kim thêu – Hướng dẫn màu...

1,288,000
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” Along the River ” – Luca-S

Colors: 50 Size: 28x34 cm Threads: Anchor Fabric: Zweigart 18ct. AIDA Cross Stitch kit Luca-S

887,340
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” Couple on train station ” – Luca-S

Colors: 48 Size: 22x31 cm / 8.6x12.1 in Threads: Anchor Fabric: Zweigart Aida 18 ct. (100) Zweigart Cross Stitch Kit Luca-S

661,020
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” Lemons ” – Luca-S

Colors: 38 Size: 20x29 cm Threads: Anchor Fabric: Zweigart 16ct. AIDA (100) © Ecaterina Babok Cross Stitch kit Luca-S

525,780
Bộ Dụng Cụ Thêu Tay “Vương Quốc Sách” K-30 – Andriana

Bộ thêu thêu chữ thập đầy đủ của nhà sản xuất Sdelay Svoimy Rukamy “Vương quốc sách” của Nga. Kích thước: 11in * 30.3in (28 * 77 cm) Bộ này bao gồm: – Vải cotton Aida Zweigart 14 ct – Chỉ khâu – 59 màu – Kim thêu – Hướng...

2,392,000
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập Two Wolves – Luca-S

Colors: 26 Anchor Size: 27x20.5 cm Zweigart Aida: 16 © Luca-S Cross Stitch kit Luca-S

501,630
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” Still Life with Blueberries “- Luca-S

Colors: 57 Size: 41x38 cm Threads: Anchor Fabric: Zweigart 18ct. AIDA Cross Stitch Kit Luca-S

1,294,440
Bộ Dụng Cụ Thêu Tay Cross Chim Cú Với Vải Đen C-46 – Andriana

Bộ thêu thêu chữ thập đầy đủ của nhà sản xuất Sdelay Svoimy Rukamy “Chim cú” của Nga Kích thước: 33,4in * 7in Bộ này bao gồm: – Vải cotton đen Aida Zweigart 16 ct – Chỉ khâu – 25 màu – Kim thêu – Hướng dẫn màu – Hướng...

2,070,000
Bộ Dụng Cụ Thêu Chữ Thập Hiện Đại – Xmas Sweets C-52 – Andriana

Bộ dụng cụ thêu chữ thập của nhà sản xuất Nga Kích thước: 30х21 cm (11,8 “x 8,26”) Bộ này bao gồm: – Vải cotton Aida Aida 16 ct – Chỉ khâu – 33 màu – Kim thêu – Hướng dẫn màu – Hướng dẫn khâu Sản phẩm mẫu có...

1,288,000
Bộ Tranh Thêu Chữ Thập ” Blooming garden ” – Luca-S

Colors: 51 Size: 43x28 cm Threads: Anchor Fabric: Zweigart Aida 18 ct. (100) © Peter Motz Cross Stitch kit Luca-S

919,080

Danh mục

Thương hiệu nổi bật