The Unique

Mẫu tạp chí 

Điểm đặt tạp chí: 300 điểm toàn quốc. Số lượng: 5000 – 10.000 bản/số (Hai tháng 1 số)  Dành tặng những khách hàng tiềm năng.

Demo các vị trí quảng cáo cho khách hàng ( Chỉ dành cho membership)

Trang bìa 3 ( Full) 

 

Trang chuyên mục  ( 1/2 Trang) 

Trang Bìa 4 và 5